Відкриття ринку землі в Україні у 2021 році

Земельна реформа з точки зору нотаріуса
1 липня 2021 року ознаменувалося гаряче обговорюваним та багатьма очікуваним відкриттям ринку землі в Україні. Сумнозвісний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення став історією і тепер українці мають змогу вільно купувати та продавати гектари.

Щоб запустити ринок землі законодавцям довелось ухвалити ряд важливих нормативно-правових актів, які покликані регламентувати нові правила для всіх учасників правовідносин. Крім того, ще чимало законопроєктів чекають схвалення в кулуарах Верховної Ради.
У будь-якому випадку ринок землі запущено, ключові моменти вже готові і реформа набирає обертів. Однак далеко не всі до кінця розуміють, що принесе відкриття земельного ринку, як її будуть продавати та що для цього потрібно буде. Оскільки угода купівлі-продажу землі не зможе обійтися без нотаріального супроводу, розуміння їх нових послуг – не менш важливий аспект кращого орієнтування в реаліях земельної реформи.

Розглянемо ключові види та моменти угод, які будуть здійснювати нотаріуси в рамках земельної реформи.

Земельна реформа з точки зору нотаріуса

Нотаріальна перевірка набувача – фізичної особи (громадянина України)

Очевидно, що перевірка набувача є обов'язковим атрибутом угоди з придбання земельної ділянки. Зокрема вивченню підлягає дотримання вимог Земельного кодексу України (ЗКУ) відносно набувачів права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (ст. 130, п.п. 14-1, 15 Перехідних положень ЗКУ). Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення перевірки постановою № 637 від 16 червня 2021 року.
Алгоритм перевірки включає:

1. Встановлення особи набувача:
 • Паспорт громадянина України.
 • Закордонний паспорт громадянина України.
 • Дипломатичний паспорт громадянина України.
 • Службовий паспорт.
 • Посвідчення члена екіпажу.
2. Перевірка наявності щодо набувача санкцій чи певних заборон до набуття власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в рамках чого діє передбачений державний портал: sanctions-t.rnbo.gov.ua .

3. У свою чергу законодавці також передбачили можливість перевірки потенційної належності набувача до терористичних організацій чи здійснення ним дій, пов'язаних з їх діяльністю. Для цього був створений портал fiu.gov.ua.

4. На момент посвідчення договорів купівлі-продажу, ренти, міни тощо не менш важливою є перевірка джерела надходження коштів набувача. Нотаріус може брати для перевірки будь-яку публічну інформацію, дані, які отримані безпосередньо від набувача, офіційні документи тощо.

Для цього потрібно надати наступний перелік документів:

 • Фінансова/податкова звітність ФОП.
 • Декларація про майновий стан і доходи.
 • Декларація про будь-які фінансові зобов'язання, доходи, витрати чи майно.
5. Алгоритм виконання перевірки юридичної особи передбачає визначення площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться у власності в набувача.

До переліку таких земельних ділянок відносяться:

 • Особиста ділянка, що належить набувачу.
 • Спільна власність подружжя.
 • Право власності на частку у капіталі чи пайовому фонді, а також окремі акції чи паї, які належать набувачу.
Діяльність нотаріуса в даному питанні стосується детального дослідження всіх аспектів, зокрема:

 • Вимога у наданні набувачем документів чи відомостей про перебування у шлюбі, а також про набуття спільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 • Вимога у наданні набувачем інформації про юридичну особу та право власності на частку у статутному капіталі чи пайовому фонді.
 • Пошук інформації у ДЗК.
 • Пошук інформації у ДРРП.
 • Вимога від набувача у наданні документів та інформації про належні йому чи другому члену подружжя земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
6. У разі наявності земельної ділянки на тимчасово окупованих територіях України є потреба у проведенні додаткової перевірки належності землі до виділених в натурі власникам земельних паїв в ДЗК.

7. Порядок перевірки набувача, що затверджений постановою № 637 КМУ від 16 червня 2021 року, передбачає складання протоколу.

Протокол містить:

 • Дату складення та номер протоколу.
 • Назву правочину.
 • Відомості про набувача, юридичну особу.
 • Кадастровий номер земельної ділянки.
 • Документи про походження коштів.
 • Відповідність набувача вимогам статті 130 Земельного Кодексу України.
 • Підпис та печатку нотаріуса.
Нотаріус несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в протоколі. Сам документ складається в двох примірниках, один з яких передається набувачу, а інший залишається у нотаріуса.

Відмова нотаріуса у посвідченні правочину

Нотаріус має право відмовити у вчиненні професійних дій у разі наявності певних порушень вимог статті 130 чи пунктів 14-1, 15 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України.

В якості таких порушень може бути:

 • Приналежність особи до терористичних організацій
 • Наявність особи чи пов'язаних з нею осіб у санкційних списках чи спеціальних економічних обмежень щодо неї відповідно до Закону України «Про санкції».
 • Наявність у особи земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею більше 100 га. Дане обмеження діє до 1 січня 2024 року, а від того дня вступає в силу обмеження в 10 000 га. У випадку земельних ділянок, що були передані у власність особі до набрання чинності підпункту «а» пункту 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу, зазначене обмеження не має сили.
 • Відчуження земельних паїв чи ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В якості порушення також виступає зміна чи відчуження приватних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були виділені на місцевості власникам паїв чи розташованих на тимчасово окупованих територіях України. Винятком є передача таких земельних ділянок у спадщину.

Алгоритм нотаріальної перевірки набувача – юридичної особи

Алгоритм нотаріальної перевірки набувача – юридичної особи

Перш за все, важливо відмітити, що акціонерами та членами юридичних осіб можуть виступати лише громадяни України. Сюди також відносяться територіальні громади та держава. Відповідно до ст. 130, п.п. 14-1, 15 Перехідних положень Земельного кодексу, нотаріус зобов'язаний перевірити дотримання всіх встановлених до набувача вимог права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Безпосередньо сам порядок проведення перевірки затверджений постановою Кабінету Міністрів України №637 від 16 червня 2021 року.

Алгоритм перевірки включає:

1. Встановлення особи набувача:
 • За структурою власності.
 • За відомостями ЄДР.
2. Встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або факт його відсутності:
 • Використання відомостей з ЄДР.
 • Використання даних від набувача про структуру власності.
Дані про кінцевого бенефіціарного власника передбачають:

 • ПІБ.
 • Дата народження.
 • Громадянство.
 • Місце постійного проживання.
 • Характер та міра бенефіціарного володіння.
У разі наявності серед бенефіціарів осіб без громадянства чи іноземців нотаріус має право відмовити у вчиненні професійної дії. Даний аспект регламентується ст. 130 Земельного кодексу України.

3. Визначення громадянства бенефіціара набувача. Нотаріус проводить перевірку громадянства акціонерів та кінцевого бенефіціарного власника набувача. Для цього йому мають бути надані документи, що підтверджують громадянство.

4. Перевірка щодо приналежності набувача чи пов'язаних з ним осіб до санкційних списків. Зокрема таким особам може бути заборонене набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Перелік підсанкційних осіб міститься в каталозі порталу sanctions-t.rnbo.gov.ua.

5. Перевірка щодо приналежності набувача чи бенефіціара до терористичних організацій чи наявності зв'язків з ними. Портал fiu.gov.ua містить перелік осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції у зв'язку з терористичною діяльністю.

6. Перевірка обмежень, що містяться в п. 15 Перехідних положень ЗКУ. Зокрема до 1 січня 2021 року заборонене відчуження земельних ділянок на користь юридичних осіб.

До переліку таких ділянок належать:

 • Виділені власниками паїв на місцевості (в натурі) з метою ведення приватного сільського господарства.
 • Наявні у приватній власності та віднесені до земель для ведення сільськогосподарського виробництва.
 • Земельних паїв.
Для отримання вичерпної інформації нотаріус здійснює перевірку в ДЗК.

У якості виключень заборони є:

 • Передача земельних ділянок у спадщину.
 • Передача прав власності на земельну ділянку до банків в кості предмету застави.
 • Відчуження земельної ділянки для суспільних потреб.
 • Обмін земельної ділянки на іншою з аналогічною нормативною грошовою оцінкою або у разі наявності різниці не більше 10%. Даний пункт виконується в рамках другої частини статті 37-1 ЗКУ.
7. Перевірка походження коштів на момент посвідчення відплатних договорів купівлі-продажу, міни, ренти тощо. В якості основного документу, який спроможний пролити світло на походження коштів, є податкова чи фінансова звітність.

Нотаріус може брати для перевірки будь-яку публічну інформацію, дані, які отримані безпосередньо від набувача, офіційні документи тощо.

8. Встановлення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є власністю набувача. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи не може перевищувати загальної площі земельних ділянок. Виняток встановлений для банківських установ. У власності всіх акціонерів чи членів юридичної особи може перебувати не більше 10 000 га землі (після 1 січня 2024 року), що регламентовано частиною 2 статті 130 ЗКУ. До 1 січня 2024 року це обмеження поширюється на 100 гектарів

9.
Складання протоколу.

За результатом проведення перевірки набувача нотаріус зобов'язаний скласти протокол. Даний документ виступає додатком до Порядку перевірки набувача, який затверджений постановою Кабміну №637 від 16 червня 2021 року.

Протокол містить:

 • Дату складення та номер.
 • Назву правочину.
 • Відомості про набувача та юридичну особу.
 • Кадастровий номер земельної ділянки.
 • Дані про походження коштів.
 • Відповідність набувача вимогам статті 130 ЗКУ.
 • Підпис та печатку нотаріуса.
Нотаріус несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в протоколі. Сам документ складається в двох примірниках, один з яких передається набувачу, а інший залишається у нотаріуса.

Відмова нотаріуса у посвідченні правочину

У разі порушення вимог статті 130, пунктів 14-1, 15 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України нотаріус має право відмовити у вчиненні посвідчення правочину.

Підставами для відмови у вчиненні нотаріальних дія можуть бути:

1. Наявність серед учасників юридичної особи та кінцевого бенефіціарного власника:

 • Іноземців.
 • Осіб без громадянства.
 • Юридичних осіб.
 • Осіб, щодо яких неможливо встановити кінцевого бенефіціара.
2. Приналежність особи до терористичних організацій.

3. Наявність особи чи пов'язаних з нею осіб у санкційних списках чи спеціальних економічних обмежень щодо неї відповідно до Закону України «Про санкції».

4. Наявність у набувача земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею, що перевищує площу аналогічних ділянок, які перебувають у власності всіх членів юридичної особи, або більше 10 000 га.

5. Відчуження земельних паїв чи ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В якості порушення також виступає зміна чи відчуження приватних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були виділені на місцевості власникам паїв чи розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

6.
Пункт 15 Розділу X Перехідних положень ЗКУ забороняє купівлю-продаж або відчуження земель на користь юридичних осіб станом до 1 січня 2024 року.

До переліку таких земель належать:

 • Ділянки, що перебувають у приватній власності та відносяться до призначених для ведення сільськогосподарського виробництва.
 • Ділянки, які виділені власникам земельних паїв на місцевості (в натурі) для ведення сільського господарства та земельні паї.
В якості виключень стосовно дії заборони можна відмітити:

 • Передачу земельних ділянок у спадщину.
 • Передачу прав власності на земельну ділянку до банків в кості предмету застави.
 • Відчуження земельної ділянки для суспільних потреб.
 • Міна земельної ділянки на іншою з аналогічною нормативною грошовою оцінкою або у разі наявності різниці не більше 10%. Даний пункт виконується в рамках другої частини статті 37-1 ЗКУ.
Наостанок важливо відмітити, що всі довіреності та угоди, які були укладені під час дії заборони на будь-яке відчуження земельних ділянок та паїв на користь юридичних осіб є недійсними з моменту їх укладання. Аналогічна ситуація стосується частини передачі прав на відчуження земельних ділянок чи паїв на користь юридичних осіб на майбутнє. Важливо максимально уважно відноситись до норм, передбачених ЗКУ та вибору нотаріуса для посвідчення правочину.

Усі послуги

Нажміть на посилання щоб ознайомитись детальніше с переліком необхідних документів та процесом отримання послуги
Контакти
вул. Петрівська, буд. 1, с. Софіївська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

ЖК Барселона

Графік роботи: ПН - ПТ 09:00 - 18:00
СБ 10:00 - 13:00

Прокласти маршрут