Посвідчення довіреностей

Довіреність – письмове уповноваження, яке видається однією особою (довірителем) іншій особі (повіреному або представнику) для представництва перед третіми особами.


ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Згідно із статтею 245 Кодексу, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Перелік необхідних для оформлення документів:

  • Паспорт довірителя;
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
Зв`язок з нами:

E-mail: vorobiovad@gmail.com
Phone: +38 097 213 90 90

© Приватний нотаріус Воробйова Д.В
вул. Петрівська, буд. 1, с. Софіївська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
e-mail: vorobiovad@gmail.com