Договір міни

Договір міни - це договір, за яким кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Частина 5 ст. 715 ЦК передбачає, що договором може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги).
До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, поставку, контрактацію або інших договорів, елементи яких містяться у договорі міни (ст. 716 ЦК). Наприклад, ними можуть бути положення про якість товару (статті 673,678 ЦК), норми гл. 51 ЦК тощо.

Уклавши договір, кожна сторона втрачає право власності на товар, який передає в обмін і надає право власності на товар, який вимінює. Отже, договір міни, як і договір купівлі-продажу, належить до договорів, що опосередковують перехід права власності. Однак, сфера застосування договору міни є значно вужчою, ніж договору купівлі-продажу, тому що еквівалентом у товарних відносинах є в основному гроші. На відміну від купівлі-продажу за договором міни як еквівалент зазвичай виступають не гроші, інше рівноцінне майно. На практиці, дуже поширеним є договори міни квартирами, будинками, іншим житлом. В силу різних факторів обмін нерухомістю не може вважатися повністю рівноцінним, тому допускається укладення договорів міни з доплатою однією стороною певної грошової суми. Такі правочини поєднують елементи договорів купівлі-продажу та міни і мають змішаний характер.

Перелік необхідних для оформлення документів

  1. Паспорта сторін, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  2. Документи, що підтверджують право власності на відчужуване майно (Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, тощо);
  3. Витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, видані державним бюро технiчної інвентаризації (для відчуження) ;
  4. Довідки про склад мешканців, видані в день посвідчення договору;
  5. Заява про згоду дружини (чоловіка) на відчуження майна, якщо майно було придбано в період зареєстрованого шлюбу (оформлюється нотаріально)
  6. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
  7. Заява про згоду дружини (чоловіка) на купівлю майна (оформлюється нотаріально)
    • Свідоцтво про реєстрацію шлюбу;Довідки про відсутність податкової застави.
Зв`язок з нами:

E-mail: vorobiovad@gmail.com
Phone: +38 097 213 90 90

© Приватний нотаріус Воробйова Д.В
вул. Петрівська, буд. 1, с. Софіївська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
e-mail: vorobiovad@gmail.com