Договір дарування квартири

Дарування будинку являє собою процедуру оформлення об'єкта від одного власника на іншого без матеріальної винагороди. Така операція регламентована законодавством і проводиться шляхом підписання договору дарування – дарчої.
За договором дарування дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому обдаровуваному безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір дарування, як і договір купівлі-продажу, спрямований на припинення права власності у дарувальника й виникнення права власності в обдарованої особи з тією лише різницею, що договір дарування завжди є безоплатним, а тому дарувальник не має права вимагати від обдарованої особи зустрічних дій. Тому чинне законодавство чітко обумовлює, що договір, який встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

Перелік необхідних для оформлення документів
  1. Паспорта сторін, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  2. Документ, що підтверджує право власності на відчужуване майно(Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, тощо);
  3. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий державним бюро технiчної інвентаризації (для відчуження) ;
  4. Довідка про склад мешканців, видана в день посвідчення договору;
  5. Заява про згоду дружини (чоловіка) "Дарувальника" на відчуження майна, якщо воно було придбано в період зареєстрованого шлюбу (оформлюється нотаріально);
  6. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
Зв`язок з нами:

E-mail: vorobiovad@gmail.com
Phone: +38 097 213 90 90

© Приватний нотаріус Воробйова Д.В
вул. Петрівська, буд. 1, с. Софіївська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
e-mail: vorobiovad@gmail.com